Real Estate Agent
Construction Site
Cityscape

קורס יזמות נדל"ן
 

במציאות של ימינו, תחום הנדל"ן הינו תחום משגשג. השקעה נכונה בתחום הנדל"ן, יכולה להניב עבור המשקיע רווח כספי גבוה. לכן, אנשים רבים מחפשים אחרי יזמי נדל"ן, אשר ייסעו להם לזהות עסקאות נדל"ן בעלות פוטנציאל. ליזמי נדל"ן ישנה לא מעט עבודה, הקורס מכשיר יזמי נדל"ן עתידיים ומעניק להם את כל הידע התאורטי והמעש , את הכלים הפרקטיים הרלוונטיים עבור עבודה מוצלחת כיוזם נדלן.

קורס יזמות נדל"ן הינו קורס אשר במהלכו נלמד כל החומר התאורטי הקשור לתחום הנדל"ן. בין מדובר בשוק הנדל"ן הישראלי ובין אם מדובר בשוק הנדל"ן העולמי, הכול ילמד בצורה הטובה והמעמיקה ביותר. מעבר לזה, במקביל ללימוד תאורטי רלוונטי ליזמות נדל"ן, יערכו סימולציות שונות שבמהלכן כל אדם בקורס יאלץ להתנסות בזיהוי עסקאות נדל"ן ובהכרת התהליך הגובל בהוצאתן לפועל של העסקות הללו, בצורה הטובה והקרובה ביותר למציאות.

 

Concrete Construction

קורס יזמות והתחדשות עירונית

12 מפגשים

01

לומדים עם טובי המרצים מהבסיס עד הפרקטיקה

02

התחדשות עירונית, תמ״א 38, פינוי בינוי, ניהול דיירים בפרוייקטים, יזמות על כל גווניה, התנהלות מול אנשי מקצוע ומוסדות ועוד

03

הלימודים מתאימים לכל אחד ואחת, ללא צורך בידע מוקדם בתחום 

04

במהלך הקורס כל משתתף יקבל מידע רב ורלוונטי לתחום הנדל"ן וכלים פרקטיים לזיהוי פרויקטים שונים והוצאתם לפועל.

הקורס כולל 10 מפגשים + 2 מפגשי שטח, כל מפגש 3 שעות

הישגים וכלים נרכשים בקורס: למידת תנאי העסקה ורכישת כלים לבחינת שוק הנדל"ן .התלמיד ידע לבחון כדאיות כלכלית לעסקת נדל"ן למגורים .התלמיד יעסוק בניתוח עסקאות השוואה .התלמיד ילמד להוציא ולבחון את כלל ההיבטים בעיסוק בתחום הנדל"ן - משפטי, תכנוני וכלכלי .התלמיד ידע לעסוק בתכנוני מס בסיסיים בנדל"ן .הרחבה בעסקאות אקזיט, פינוי בינוי, התחדשות עירונית, שמאות קרקעות, נסח טאבו, קבוצות רכישה  ועוד .התלמיד יצטרף לקהילה ייחודית של משקיעים, יזמים ולומדים.

Multi Storey Apartment Building

למי מתאים קורס יזמות נדל"ן?
 

  • לחיילים משוחררים המעוניינים להשתלב בתחום הדיגיטל ולצבור ניסיון מיד לאחר הצבא

  • לשכירים המעוניינים בהסבת מקצוע או מקצוע נוסף לצד העיסוק העיקרי

  • לעצמאיים בתחום הנדל״ן המעוניינים לקדם את עצמם מקצועית ולהרחיב את העסק

  • לפנסיונרים המעוניינים לעבוד בזמן הנוח להם ולהיות פעילים ופרודוקטיביים

ולכל מי שרואה את עצמו כאיש נדל״ן מקצועי בחברה או כעצמאי,

שמבין את הפוטנציאל הגדול שקיים בתחום

ומעוניין בלימודים פרקטיים וממוקדים ובהסמכה תוך זמן קצר

 

רואה את עצמך משתלב בתחום?

סילבוס קורס יזמות נדל"ן 

1 .תכנון אסטרטגי אישי להשקעות נדלן

• ניתוח אישי לפי צרכי משקיע.

• טווחי זמן להשקעה ולתוכניות.

• בחינת סיכוי סיכון בהשקעה.

• בחינת משאבים.

 

2 .מבוא

סוגי עסקאות

• תמ"א 38

• כדאיות השקעה

• ניתוח אסטרטגי שוק הנדל"ן בישראל

 

3 .מיפוי השקעות בעיר – מקרה לדוגמא

• בחינת רמות מחירים

• תשואה

• בחינת אזורי התחדשות עירונית

• ניתוח כלכלי

• יחס שכירות/ בעלות

• אקזיטים

• נדל"ן מניב ועסקאות השבחה

4 .תוכנית בניין עיר

• ניתוח תכנוני + כלכלי.

• היתרי בניה, זכות בניה, התחדשות עירונית.

• היבטים תכנוניים/ כלכליים/ משפטיים.

 

5 .ההיבט המשפטי בנדל"ן

• נסח טאבו, חוזי שכירות , דגשים עלויות מכר + דוגמאות, חוזים פינוי בינוי

דגשים חוזה רכישות + דוגמאות, חוזים תמ"א 38

 

6 .שיעור שטח פרקטי

• מציאת דירה, אפיון וסיור שכונתי , אפיון בניין, חיפוש נכסים

למכירה, דירות נטושות/ כונס נכסים, דירות יורשים, פגישות יועצי נדל"ן ושמאים

 

7 .תכנון מס

• מס שכירות, מס שבח, היטל השבחה ועוד

 

8 .מבוא לנדל"ן חו"ל

• הכרת שווקים וניתוח הזדמנויות השקעה : בעיקר ארה"ב ואירופה.

• פוטנציאל עסקי.

• מיסוי.

• התנהלות כלכלית.

• סוגי עסקאות.

 

9 .קרקעות והתחדשות עירונית

• תמ"א 38

• פינוי בינוי

• קרקעות

• תיקון 128 -רפורמות עתידיות בחוק התכנון והבנייה

 

10 .מיסוד תוכנית כלכלית פרקטית להשקעות נדל"ן

• בניית תוכנית עסקית למשקיעים.

• מיסוד תמהילי השקעה מותאמים.

• תרגול תוכנית השקעה מותאמת אישית- בחינת עסקה ובחינת משקיע.

 

11 .סיורי שטח - פרקטיקה

• עסקאות מתחת למחיר שוק

• התחדשות עירונית

• בחינת פרויקטים וקרקעות

• ניתוח אזורי ושכונתי בהתאם לבחירת התלמיד

סיכום